Zachowaj czujność – sprawdzaj plan!

Plan zajęć cały czas podlega drobnych modyfikacjom. Dlatego prosimy pracowników i studentów o jego systematyczne sprawdzanie w zakresie zajęć, które ich interesują.