Plan zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 - wersja robocza

Data ostatniej aktualizacji danych: 2017-07-21 20:55

Kliknij nazwę przedmiotu, by zobaczyć opis.


1 wyk. Małgorzata Romanowska- poniedziałekk 12.15 — 14.20 inna sporadyczniee Termin do uzgodnienia z prowadzącym.
gr. typ prowadzący dzień godziny sala częstot. uwagi
Wykłady
Algebra 1 
wyk Piotr Kowalski .
konwPiotr Kowalski .
1cw Piotr Kowalski .
2cw Roman Wencel .
3cw Tadeusz Pezda .
4cw Mariusz Grech .
5cw Damian Osajda .
Algebra 1 R 
wyk Krzysztof Krupiński .
konwKrzysztof Krupiński .
1cw Grzegorz Jagiella .
Algebra homologiczna 
wyk Światosław Gal .
1cw Światosław Gal .
Algebra II 
wyk Ludomir Newelski .
1cw Ludomir Newelski .
Algebra liniowa 1 
wyk Tomasz Elsner .
konwTomasz Elsner .
1cw Mariusz Grech .
2cw Małgorzata Romanowska-Majsnerowska .
3cw Tadeusz Pezda .
4cw Sebastian Sydor .
5cw Katarzyna Dymara .
Algebra liniowa 1 R 
wyk Jan Dymara .
konwJan Dymara .
1cw Adam Malinowski .
2cw .
Algebra liniowa 2 
wyk Roman Wencel .
konwRoman Wencel .
1cw Roman Wencel .
2cw Adam Morawiec .
Analiza funkcjonalna 1 
wyk Jacek Dziubański .
1cw Marcin Preisner .
Analiza i topologia 
wyk Piotr Borodulin-Nadzieja .
1cw Anna Wysoczańska-Kula .
2cw Wojciech Młotkowski .
3cw Bogdan Mincer .
4cw Ewa Damek .
Analiza matematyczna 1 
wyk Jarosław Wróblewski .
konwJarosław Wróblewski .
1cw Jarosław Wróblewski .
2cw Jarosław Wróblewski .
3cw Robert Stańczy .
4cw Krzysztof Omiljanowski .
5cw Yuriy Kryakin .
Analiza matematyczna 1 P 
wyk Wojciech Młotkowski .
konwWojciech Młotkowski .
1cw Wojciech Młotkowski .
Analiza Matematyczna 2 
wyk Ziemowit Rzeszotnik .
konwZiemowit Rzeszotnik .
1cw Ziemowit Rzeszotnik .
Analiza matematyczna 3 
wyk Krzysztof Omiljanowski .
konwKrzysztof Omiljanowski .
1cw Krzysztof Omiljanowski .
2cw Janusz Wysoczański .
Analiza matematyczna I 
wyk Ryszard Szwarc .
1cw Marcin Preisner .
2cw Grzegorz Świderski .
Analiza matematyczna III 
wyk Ewa Damek .
1cw Ewa Damek .
Bazy danych 
wyk Michał Krawiec .
1lab Miłosz Krupski .
2lab Miłosz Krupski .
3lab Robert Stańczy .
4lab Robert Stańczy .
5lab Adam Kaszubowski .
6lab Adam Kaszubowski .
1cw Michał Krawiec .
2cw Michał Krawiec .
Ekonometria 2 
wyk Kamil Dyba .
1cw Kamil Dyba .
Elementarna analiza danych 
wyk Andrzej Dąbrowski .
1cw Andrzej Dąbrowski .
2cw Andrzej Dąbrowski .
Funkcje rzeczywiste 
wyk Piotr Borodulin-Nadzieja .
1cw Piotr Borodulin-Nadzieja .
Geometria algebraiczna 
wyk Piotr Kowalski .
1cw Piotr Kowalski .
Geometria różniczkowa 
wyk Jan Dymara .
1cw Lech Januszkiewicz .
Kombinatoryka 
wyk Małgorzata Romanowska-Majsnerowska .
1cw Małgorzata Romanowska-Majsnerowska .
2cw Małgorzata Romanowska-Majsnerowska .
3cw Bogdan Mincer .
4cw Bogdan Mincer .
5cw Sebastian Sydor .
6cw Adam Morawiec .
Logika A 
wyk Jan Kraszewski .
1cw Jan Kraszewski .
Logika B 
wyk Ludomir Newelski .
1cw Ludomir Newelski .
Matematyka obliczeniowa A 
wyk Witold Karczewski .
1lab Witold Karczewski .
2lab Witold Karczewski .
3lab Witold Karczewski .
4lab Witold Karczewski .
1cw Witold Karczewski .
2cw Witold Karczewski .
Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych 
wyk Ryszard Szekli .
1lab Ryszard Szekli .
2lab .
Matematyka ubezpieczeń życiowych 
wyk Marek Arendarczyk .
1cw Marek Arendarczyk .
2cw Marek Arendarczyk .
Metody numeryczne 1 
wyk Krzysztof Tabisz .
1lab Krzysztof Tabisz .
Modelowanie deterministyczne 
wyk Grzegorz Karch .
1lab Łukasz Paszkowski .
Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa 
wyk Damian Osajda .
1cw Damian Osajda .
Procesy Markowa 
wyk Władysław Szczotka .
1cw Krzysztof Topolski .
Programowanie obiektowe 1 
wyk Grzegorz Świderski .
1lab Grzegorz Świderski .
2lab Marcin Młotkowski .
3lab Grzegorz Jagiella .
4lab Mariusz Maślanka .
5lab Edyta Kania .
Programowanie obiektowe 2 
wyk Krzysztof Tabisz .
1lab Krzysztof Tabisz .
2lab Michał Śliwiński .
3lab Michał Śliwiński .
4lab Adam Kaszubowski .
5lab Waldemar Hebisch .
Rachunek prawdopodobieństwa 2 B 
wyk Dariusz Buraczewski .
1cw Dariusz Buraczewski .
Równania różniczkowe 2 B 
wyk Grzegorz Karch .
1cw Miłosz Krupski .
Statystyka A 
wyk Krzysztof Topolski .
1cw Kamil Dyba .
2cw Barbara Jasiulis-Gołdyn .
3cw Alexander Bendikov .
Statystyka B 
wyk Grzegorz Wyłupek .
1cw Grzegorz Wyłupek .
Szeregi czasowe 
wyk Władysław Szczotka .
1cw Krzysztof Topolski .
Szeregi i transformata Fouriera 
wyk Ryszard Szwarc .
1cw Ryszard Szwarc .
Teoria grafów 
wyk Andrzej Kisielewicz .
1cw Andrzej Kisielewicz .
2cw Mariusz Grech .
Wnioskowanie statystyczne 
wyk Grzegorz Wyłupek .
1cw Grzegorz Wyłupek .
Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo 
wyk Tomasz Rolski .
1lab Tomasz Rolski .
1cw Paweł Lorek .
Wprowadzenie do teorii podejmowania decyzji 
wyk Małgorzata Romanowska-Majsnerowska .
1cw Małgorzata Romanowska-Majsnerowska .
Wstęp do informatyki i programowania 
wyk Paweł Rzechonek .
1lab Paweł Rzechonek .
2lab Paweł Schmidt .
3lab Paweł Schmidt .
4lab Krzysztof Tabisz .
konwPaweł Rzechonek .
1cw Paweł Rzechonek .
2cw Paweł Schmidt .
Wstęp do matematyki R 
wyk Jan Kraszewski .
konwJan Kraszewski .
1cw Jan Kraszewski .
Wybrane rozdziały analizy i topologii 1 
wyk Anna Wysoczańska-Kula .
konwAnna Wysoczańska-Kula .
1cw Anna Wysoczańska-Kula .
2cw Agnieszka Hejna .
Wykład do wyboru 4 
wyk .
1cw .
Wykład do wyboru 5 
wyk .
1cw .
Wykłady monograficzne
Dyskretna teoria potencjałów (spacery losowe) 
wyk Alexander Bendikov .
1cw Alexander Bendikov .
Extreme value theory 
wyk Barbara Jasiulis-Gołdyn .
1lab Barbara Jasiulis-Gołdyn .
Kazhdan (T) property 
1cw .
Mechanika klasyczna 
wyk Piotr Biler .
1cw Piotr Biler .
Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa 
wyk Paweł Lorek .
1cw Paweł Lorek .
Teoria analizy dużych zbiorów 
wyk Małgorzata Bogdan .
1lab Michał Kos .
Teoria Calderona Zygmunda (dla specj. teor.) 
wyk Jacek Zienkiewicz .
1cw Jacek Zienkiewicz .
Teoria stabilności 1 
wyk Krzysztof Krupiński .
1cw Krzysztof Krupiński .
Wykład monograficzny (dla specj. naucz.) 
wyk Lech Januszkiewicz .
1cw Lech Januszkiewicz .
Wykład monograficzny (J. Świątkowski dla specj. teor.) 
wyk .
1cw .
Wykład monograficzny (Z. Jurek specj. teor. i zast.) 
wyk Zbigniew Jurek .
1cw Zbigniew Jurek .
Wykłady niekierunkowe
Ekonomika integracji europejskiej 
wyk .
Historia filozofii 
wyk .
1cw .
Historia sztuki 
wyk .
Seminaria
Metodyka prowadzenia zajęć i wykładów matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
wyk Jacek Dziubański .
1lab Tomasz Elsner .
Proseminarium 1 (dla specj. teor.) 
1sem-Waldemar Hebisch .
Seminarium magisterskie 1 
1sem-Andrzej Raczyński .
2sem-Wojciech Młotkowski .
Seminarium magisterskie 2 (e) 
1sem- .
2sem- .
Seminarium magisterskie 2 (n) 
1sem- .
Seminarium przeglądowe (dla specj. teor.) 
1sem Światosław Gal
Lech Januszkiewicz
.
Seminarium przeglądowe 2 
1sem .
Laboratoria
Drupal - tworzenie portali internetowych 
1lab Robert Stańczy .
Excel 
1lab Piotr Markowski .
2lab .
Inżynieria finansowa 1 
wyk Przemysław Klusik .
1lab Joanna Tumilewicz .
1cw Przemysław Klusik .
Inżynieria finansowa 2 
wyk .
1lab .
Laboratorium statystyczne 2 
1lab Kamil Dyba .
1cw Kamil Dyba .
Latex 
1lab .
2lab .
Uzupełniające laboratorium z algebry liniowej 
1lab .
2lab .
Visual Basic w Excelu 
1lab Michał Śliwiński .
Wprowadzenie do laboratorium komputerowego 
1lab Małgorzata Kołaczkowska .
2lab Małgorzata Kołaczkowska .
3lab Małgorzata Kołaczkowska .
4lab Małgorzata Kołaczkowska .
5lab Małgorzata Kołaczkowska .
6lab Małgorzata Kołaczkowska .
7lab Krzysztof Makaro .
8lab Krzysztof Makaro .
9lab Krzysztof Makaro .
10lab Krzysztof Makaro .
11lab Krzysztof Makaro .
12lab Krzysztof Makaro .
Wprowadzenie do R 
1lab Kamil Dyba .
2lab Kamil Dyba .
3lab Sebastian Sydor .
Praktyki
Praktyka - imprezy popularno-naukowe w IM 1 
1prk-Małgorzata Mikołajczyk .
Praktyka - imprezy popularno-naukowe w IM 2 
1prk-Małgorzata Mikołajczyk .
Praktyka - nauczanie matematyki 3 
1prk-Małgorzata Mikołajczyk .
Praktyka obserwacyjna - dydaktyka 
1prk-Agata Hoffmann .
2prk-Agata Hoffmann .
Praktyka obserwacyjna - nauczanie informatyki 1 
1prk-Michał Śliwiński .
Praktyka obserwacyjna - nauczanie matematyki 2 
1prk-Michał Śliwiński .
2prk-Michał Śliwiński .
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza (SP) 
1prk- .
Pozostałe przedmioty
Dydaktyka 
1cw Agata Hoffmann .
Emisja głosu 1 
1cw Magdalena Michalak .
2cw Magdalena Michalak .
Fizyka dla nauczycieli 
wyk .
1lab .
Inspiracja, indywidualizacja, interdyscyplinarność 
konwMałgorzata Mikołajczyk .
Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w szkole podstawowej 
1cw .
Komputer w szkole 1 
wyk Krzysztof Omiljanowski .
1lab Krzysztof Omiljanowski .
Konwersatorium dydaktyczne - metody aktywizujące 
konwAgata Hoffmann .
Metody geostatystyczne w analizach środowiskowych 
wyk .
1cw .
Metodyka nauczania matematyki 2 
wyk Małgorzata Mikołajczyk .
1cw Michał Śliwiński .
Ochrona własności intelektualnej 
1cw Agata Hoffmann .
2cw Agata Hoffmann .
Pedagogiczne podstawy edukacji w szkole podstawowej 
1cw .
Pedagogika dla nauczycieli 
wyk .
1cw .
Pedagogika dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
1cw .
Planowanie kariery zawodowej I 
konwMarcin Preisner .
Planowanie kariery zawodowej II 
konwTomasz Elsner .
Podstawy prawa dla ekonomistów 
wyk .
1cw .
2cw .
Przepisy oświatowe 
konwAgata Hoffmann .
Psychologia dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
1cw .
Wstęp do arytmetyki 
1cw Małgorzata Mikołajczyk .
Wycena i analiza instrumentów finansowych 2 
wyk Przemysław Klusik .
1lab Przemysław Klusik .
2lab Irmina Czarna .
3lab .
Zespołowy projekt specjalnościowy 
1cw Andrzej Raczyński .
2cw Małgorzata Mikołajczyk .
3cw Małgorzata Mikołajczyk .
4cw Paweł Błażej .
5cw Irmina Czarna .
6cw Irmina Czarna .
7cw Paweł Lorek .
8cw Bogdan Mincer .