Poniedziałek we wtorek

Przypominamy, że we wtorek 7 stycznia 2020 r. przeprowadzone zostaną zajęcia poniedziałkowe.