Kurs prof. Masato Mimury (Uniwersytet w Tohoku) dla studentów

W pierwszych dwóch tygodniach października będzie u nas gościł prof. Masato Mimura z Uniwersytetu w Tohoku, obecnie w EPFL w Lozannie. Jest on cenionym specjalistą zajmującym się zagadnieniami z pogranicza analizy, teorii grup i zgrubnej geometrii,w szczególności problemami dotyczącymi własności punktu stałego dla działań na przestrzeniach Banacha (w tym własnością (T) Kazhdana).

W dniach 3-13 października prof. Mimura poprowadzi cykl wykładów (6 x 2 godz.) dotyczących własności (T) Kazhdana i własności punktu stałego. Wykłady będą przeznaczone głównie dla studentów studiów magisterskich i doktorantów. Ćwiczenia do wykładu poprowadzi Biswarup Das. Za udział w kursie będzie można otrzymać 3 pkt ECTS. Nie jest konieczne wcześniejsze deklarowanie się w systemie, czy będzie się kurs zaliczało – można zdecydować się po kursie.

Szczegółowy plan wykładu oraz lista zadań.

Dodatkowe informacje (i uaktualnienia) można uzyskać na stronie http://www.math.uni.wroc.pl/~dosaj/Wroc/Seminars/17Masato.html.