Instytut Matematyczny zamknięty

Od dnia 16 marca 2020 do odwołania budynki Wydziału Matematyki i Informatyki są zamknięte dla osób postronnych. Wstęp do budynków mają:
– pracownicy i doktoranci Wydziału;
portierzy;
osoby, które są na liście wcześniej przekazanej na portiernię.
Pozostałe osoby (studenci, dostawcy itp.) mogą wejść na teren Wydziału tylko razem z pracownikiem wydziału.

Osoby mające szczególny powód, aby uzyskać wstęp do budynku, powinny skontaktować się z z-cą dyrektora do spraw ogólnych odpowiedniego instytutu (dr Marcin Młotkowski w przypadku II; dr hab. Maciej Paluszyński w przypadku IM), który może umieścić ich nazwisko na tej liście.