Szkoła dla studentów „Pierwsze horyzonty”

Serdecznie zapraszamy na trzecią edycję szkoły dla studentów Pierwsze Horyzonty (dawniej Baby Horizons), która odbędzie się w dniach 7-10 marca 2019 r. w Będlewie.

Celem szkoły jest pokazanie studentom różnych możliwości zanim wejdą w wąską specjalizację. Oryginalnie szkoła była przeznaczona głównie dla studentów III roku studiów licencjackich, ale jak pokazało jej pierwsze i drugie wydanie bardzo dobrze jest pomieszać studentów o różnym poziomie zaawansowania i doktorantów. Zapraszamy więc wszystkich niezależnie od tego, na którym roku są.

Swój udział zapowiedzieli: prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (UW), dr hab. Tomasz Cieślak (IMPAN), prof. dr hab. Krzysztof Krupiński (UWr), dr hab. Piotr Nowak (IMPAN), dr hab. Adam Skalski (IMPAN) i prof. dr hab. Jacek Wesołowski (PW). Główną siłą organizacyjną szkoły są studenci naszego Wydziału.

Wykłady powinny być dostępne dla studentów, którzy ukończyli podstawowe kursy analizy, algebry, algebry liniowej, topologii, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa, funkcji analitycznych i analizy funkcjonalnej, a czasem wystarczy nawet mniej. Oczekujemy, że każdy z zaproszonych wykładowców spróbuje przybliżyć swoją dziedzinę badań studentom, mającym za sobą tylko podstawowe kursy. Oznacza to nacisk na popularyzację, a nie koniecznie prezentację najnowszych czy najważniejszych osiągnięć mówcy.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Serdecznie zapraszamy studentów z całej Polski. Więcej informacji można znaleźć na stronie www szkoły.