studenci

Sesja naukowa PTM poświęcona rozstrzygnięciu 55. Konkursu Na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki

Kategorie: 

Zapraszamy na uroczystą sesję Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego poświęconą rozstrzygnięciu LV Konkursu Na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki. W ramach sesji laureaci otrzymają nagrody oraz zaprezentują wyniki nagrodzonych prac.

Sesja odbędzie się w piątek, 25 marca o godzinie 17:00 w sali HS Instytutu Matematycznego UWr.

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia

Kategorie: 

Informujemy, że w dniach 15-30 marca 2022 r. na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU dostępne będzie szkolenie BHP. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku przyjętych w rekrutacji śródrocznej, zarówno na studia licencjackie, jak i magisterskie. Jest to też termin poprawkowy dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali bądź nie ukończyli.

Instrukcja szkolenia

English version

Rusza tutornia

Kategorie: 

W poniedziałek 14 marca startuje tutornia, w formie stacjonarnej w sali 202 (obok wejścia do Instytutu od strony parkingu, wcześniej był tam tymczasowy dziekanat).

Godziny pracy tutorni:
poniedziałek: 10:00 – 16:00
wtorek: 9:00 – 15:00, 16:00 – 17:00
środa: 14:00 – 17:00
czwartek: 9:00 – 16:00
piątek: 12:00 – 15:00.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Kategorie: 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

w ostatnich dniach nasza wydziałowa społeczność włączyła się aktywnie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Aby uczynić tę pomoc bardziej efektywną, zamierzamy skoordynować działania na poziomie wydziału i utworzyć grupę składającą się ze studentów oraz pracowników, w ramach której będziemy wymieniać się informacjami o aktualnych potrzebach. W związku z tym prosimy również Was o przyłączenie się do tej akcji.

Osoby, które chciałyby się zaangażować w pomoc lub otrzymywać informacje o potrzebach prosimy o podanie danych kontaktowych.

W tej chwili nie potrafimy określić konkretnych szczegółów, ale pierwsze sygnały wskazują, że Wasze zaangażowanie mogłoby polegać na opiece nad dziećmi, zakupach, pomocy w nauce, załatwianiu spraw formalnych itd.

Zespół Dziekański

Zajęcia od 14 marca częściowo stacjonarne

Kategorie: 

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną Dziekan (po konsultacjach z wydziałowym samorządem studenckim) wydał zarządzenie, na mocy którego od 14 marca wracamy do nauczania w formie stacjonarnej na większej liczbie przedmiotów. Jedyne zajęcia, które pozostaną do końca roku w formie zdalnej to te, które na planie zajęć są zaznaczone jako zaplanowane w tej formie (oznaczenie „zd”).

Oczywiście w dalszym ciągu obowiązuje wymóg noszenia maseczek w budynkach Wydziału (i w trakcie zajęć).

Zajęcia dydaktyczne w Instytucie

Kategorie: 

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 1/2022 wszystkie zajęcia w Instytucie Matematycznym w semestrze letnim rozpoczynamy jako zajęcia zdalne.

Powrót do nauki stacjonarnej obecnie zaplanowany jest na 4.04.2022 (nie dotyczy to zajęć określonych w planie zajęć jako „zd” – zajęcia zdalne przez cały semestr), jednak z uwagi na znoszenie ograniczeń epidemiologicznych (zlikwidowanie przez rząd kwarantanny „z kontaktu”) rozważamy wcześniejszy powrót do nauki stacjonarnej (ale nie wcześniej niż 14.03.2022). Decyzja uzależniona będzie również od sytuacji epidemicznej i zostanie ogłoszona przez Dziekana z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zapisy na zajęcia

Kategorie: 

Przypominamy, że na stronie Ogłoszenia Dyrekcji znajdują się wszelkie istotne informacje związane z rejestracją na zajęcia, w tym formularze podań do dyrektora ds. dydaktycznych. W szczególności zwracamy uwagę na następujące terminy:

  • 24 lutego, godz. 10:00 – początek rejestracji na zajęcia
  • 25 lutego, godz. 12:30 – zakończenie przyjmowania podań o wpis na przedmiot bez spełnionych warunków wstępnych (dla studentów studiów licencjackich)
  • 2 marca – zakończenie rejestracji na kurs e-learningowy prowadzony przez Hasselt University.

Strony

Subskrybuj RSS - studenci