Mardešić's problem on products of linearly ordered spaces.

Seminarium: 
Topologia
Osoba referująca: 
Grzegorz Plebanek
Data spotkania seminaryjnego: 
poniedziałek, 8. Styczeń 2018 - 16:15
Sala: 
604
Opis: 
Było to pytanie o to czy, w szczególności, produkt dwóch zwartych przestrzeni liniowo uporządkowanych można odwzorować na produkt trzech przestrzeni niemetryzowalnych. Przedstawię rozwiązanie problemu uzyskane wraz z Gonzalo Martinezem. W języku algebr Boole'a wynik daje pewne twierdzenia o zanurzalności produktów wolnych algebr nieprzeliczalnych w produkty algebr interwałowych.