Oszacowania na błąd estymacji estymatora SLOPE dla regresji logistycznej

Seminarium: 
Zastosowania Matematyki
Osoba referująca: 
Michał Kos
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 12. Październik 2017 - 12:15
Sala: 
606