Własności grup topologicznych postaci L_0(G)

Seminarium: 
Teoria modeli
Osoba referująca: 
Aleksandra Kwiatkowska (Uniwersytet Wrocławski)
Data spotkania seminaryjnego: 
środa, 22. Marzec 2017 - 16:15
Sala: 
604
Opis: 

Dla grupy topologicznej G rozważamy grupę topologiczną L_0(G) składającą się z funkcji mierzalnych określonych na ([0,1],λ), gdzie λ jest miarą Lebesgue'a, o wartościach w G. Mnożenie jest punktowe, bierzemy metrykę zbieżności w mierze.

W czasie wykładu skoncentrujemy się na grupach G które są automorfizmami struktur przeliczalnych oraz skupimy się na pojęciach i własnościach związanych z klasami sprzężoności, takich jak topologiczne klasy podobieństwa i istnienie gęstej cyklicznej klasy sprzężoności. 

Przedstawię wyniki otrzymane we wspólnej pracy z Maciejem Malickim.