Zmiana procedury zgłaszania promotora i tematyki pracy dyplomowej

W związku ze zdalną formą nauczania, zmianie uległa procedura zgłaszania promotora i tematyki pracy dyplomowej. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez MS Forms na Formularzu E. Zwracamy uwagę, że:
  • wymóg podpisu promotora został zastąpiony oświadczeniem studenta, że zgłoszenie zostało z promotorem uzgodnione, 
  • wymóg podania tematu pracy dyplomowej został zastąpiony wymogiem podania tematyki pracy dyplomowej (która może być określona nieco szerzej niż ostateczny temat pracy),
  • powyższy formularz jest zgłoszeniem wyboru promotora i w związku z tym powinien zostać złożony niezwłocznie po uzyskaniu zgody nauczyciela akademickiego na przyjęcie obowiązków promotora oraz wyznaczeniu przez niego tematyki (nie mylić z tematem) pracy dyplomowej.

Zgłoszenie powinien złożyć każdy student kierunku matematyka, który ma już wybranego promotora oraz każdy student kierunku ISIM lub Data Science, którego promotorem jest pracownik Instytutu Matematycznego. Studenci, którzy złożyli już papierową kartę pracy dyplomowej, proszeni są o ponowne zgłoszenie zgodnie z powyższą procedurą.