Zajęcia dydaktyczne zawieszone!

W okresie 11 marca – 14 kwietnia 2020 zajęcia prowadzone w tradycyjnej formie na Wydziale Matematyki i Informatyki zostają zawieszone. 

Zarządzenie Rektora UWr w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Proszę o śledzenie kolejnych komunikatów i zarządzeń władz Wydziału w sprawie zmian w organizacji semestru letniego. Będą je Państwo otrzymywać drogą elektroniczną. W miarę możliwości przechodzić będziemy na zdalne formy prowadzenia zajęć. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty od prowadzących zajęcia.