Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia

Informujemy, że w dniach 15-30 marca 2023 r. na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU dostępne jest szkolenie BHP, obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku przyjętych w rekrutacji śródrocznej, zarówno na studia licencjackie, jak i magisterskie.

Instrukcja szkolenia

English version