Stypendium Ministra dla studentów

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024, zobowiązani są skontaktować się z koordynatorem wniosków na Wydziale Matematyki i Informatyki, Panią Krystyną Piekarską (krystyna.piekarska@uwr.edu.pl) w celu założenia konta „redaktora pomocniczego” w systemie ZSUN/OSF.

Wnioski należy złożyć wyłącznie w systemie ZSUN/OSF w terminie do 16 października 2023 r. Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” jest dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa.