Ogłoszenie Dyrekcji

Przypominamy, że studenci rozpoczynający w październiku 2019 studia magisterskie na kierunku matematyka obowiązani są w terminie do 18 października (piątek) złożyć w sekretariacie dydaktycznym deklarację wyboru specjalności. Formularz deklaracji dostępny jest w sekretariacie dydaktycznym.