Komunikat dziekańsko-dyrektorski

Przedstawiamy skierowany do studentów komunikat dziekańsko-dyrektorski:

Szanowni Państwo,

pod koniec ubiegłego tygodnia ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zarządzenia Rektora UWr dotyczące kontynuowania zajęć oraz pracy zdalnej w okresie od 25 maja do 30 września 2020. W związku z nimi:

  • zajęcia są kontynuowane w formie zdalnej do końca semestru, zaliczenia tych zajęć odbywają się w formie zdalnej;
  • do końca ubiegłego tygodnia powinny zostać Państwu przedstawione warunki zaliczenia;
  • z uwagi na zmiany studenci (w uzasadnionych przypadkach) mogą mailem złożyć (do 31 maja) umotywowaną prośbę o wypisanie z zajęć (do prodziekana ds. dydaktyki matematyki), mail proszę przesłać na adres Andrzej.Raczynski@uwr.edu.pl z kopią wysłaną na adres Elzbieta.Kalinowska@uwr.edu.pl;
  • zawieszone zajęcia Zastosowanie modelowania matematycznego w bankowości oraz Eksploracja danych zostają odwołane;
  • egzaminy odbędą się w postaci zdalnej;
  • jedyne egzaminy, które odbędą się w formie stacjonarnej (zarówno w czerwcu/lipcu jak i we wrześniu) to pisemne egzaminy dyplomowe (licencjacki i magisterski).

Serdecznie Państwa pozdrawiamy
Tomasz Elsner i Andrzej Raczyński