Informacja Dziekana nt. zajęć w semestrze zimowym

Szanowni Państwo,

Informacja o formie i terminie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 znajduje się w planie zajęć na stronie planu zajęć:

  • „zd” oznacza zajęcia zdalne prowadzone synchronicznie (w terminie podanym w planie zajęć);
  • „as” oznacza zajęcia zdalne prowadzone asynchronicznie (np. nagrania wykładów udostępnione nie później niż określa plan zajęć);
  • HS, WS, EM, A, B, 601, 605 oznacza zajęcia stacjonarne prowadzone w podanej sali Instytutu Matematycznego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Instytucie Matematycznym stacjonarnie prowadzone będą ćwiczenia (wszystkie lub tylko część) do następujących przedmiotów:

  • Analiza matematyczna 1, 2, 3, I, III,
  • Algebra liniowa 1, 2, 1R,
  • Wstęp do matematyki (R),
  • Algebra 1, 1R, II,
  • Analiza i topologia (R),
  • Miara i całka

oraz niektóre zajęcia dla studentów specjalności nauczycielskiej. Szczegóły określa zarządzenie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki.

Z poważaniem,
Andrzej Raczyński