Brak zaliczenia z Wprowadzenia do laboratorium komputerowego

W związku z faktem, że przedmiot Wprowadzenie do laboratorium komputerowego jest w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 oferowany po raz ostatni, osoby które są na studiach licencjackich na kierunku matematyka na semestrze wyższym niż pierwszy, a jeszcze nie zaliczyły tego przedmiotu powinny niezwłocznie skontaktować się z prowadzącym dr. Janem Kraszewskim (jan.kraszewski@uwr.edu.pl).