"Surprises in Computer Science, things that seem unexpected or paradoxical" - wykład w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych

W niedzielę 9 października o godz. 11:15 w sali HS prof. Timothy Bell z Uniwersytetu w Canterbury (Nowa Zelandia) wygłosi wykład popularnonaukowy dla młodzieży (w języku angielskim, bez tłumaczenia) pt.

Surprises in Computer Science - things that seem unexpected or paradoxical.