Stypendium im. Steinhausa dla Agnieszki Hejny

Nasza doktorantka mgr Agnieszka Hejna została laureatką Studenckiego Programu Stypendialnego w ramach konkursu organizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Otrzymała ona Stypendium im. Hugona Steinhausa (w zakresie nauk matematycznych).

Wyniki konkursu