Seminarium wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 23 kwietnia o godz. 13:15 w Instytucie Informatyki w sali 119.

Prelegentem będzie prof. Takahiro Hasebe z Hokkaido University, który odwiedzi nasz wydział  w ramach programu Visiting Professor, IDUB. Wygłosi on wykład pt.

Construction of the distance function with an elliptic PDE.

Przed wykładem Dziekan zaprasza na ciasto i kawę.

Streszczenie:
Motivated by recent progress of structural optimization problems, this talk presents a new method for constructing the distance function to the boundary of given sets of interest, which simplifies the optimization procedure. We extend the celebrated Varadhan's elliptic equation theory in 1967 by adding the source term to the equation, in which we encode the information about the set. We will also establish the rate of convergence in this new framework, which is sharp at least in the one-dimensional case. This talk is based on a joint work with Jun Masamune, Tomoyuki Oka, Kota Sakai, Takayuki Yamada.