Seminarium wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 10 maja 2022 r. o godz. 12:30 w Instytucie Informatyki w sali 25.

Prelegentem będzie prof. Paweł Woźny z Instytutu Informatyki UWr, który wygłosi wykład pt.

O wielomianach Bernsteina, bazach dualnych i ich zastosowaniach.

Przed seminarium o godz. 12:00 Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Streszczenie:
Od kilkunastu lat jestem szczególnie zainteresowany tzw. bazami dualnymi. Bazy tego typu mają nie tylko ciekawe własności teoretyczne, ale znajdują też wiele zastosowań praktycznych, np. w teorii aproksymacji, analizie numerycznej czy w grafice komputerowej. Umiejętne stosowanie baz dualnych prowadzi bardzo często do algorytmów mających niską złożoność obliczeniową. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że popularne bazy dualne są blisko związane z pewnymi ważnymi układami ortogonalnymi. Podczas wystąpienia opowiem np. o tym, jak bazy dualne szybko konstruować i pokażę ich przykładowe zastosowania. Skupię się przy tym na najważniejszych chyba obecnie bazach dualnych, jakimi są dualne wielomiany Bernsteina. Żeby jednak to zrobić będę musiał wspomnieć najpierw o (bazowych) wielomianach Bernsteina i wyjątkowej roli, jaką odgrywają one w grafice komputerowej.