Seminarium I^3 – spotkanie poświęcone matematycznej wiosce Alego Nesina (nagroda Lilavati 2018)

W czwartek 15 grudnia 2022 r. o godz. 17 w sali 601 IM UWr na seminarium I3 (I3 = Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność) odbędzie się spotkanie z Özlem Beyarslan (Şirince, Turcja) i Piotrem Kowalskim (IM UWr) poświęcone matematycznej wiosce Alego Nesina (nagroda Lilavati 2018).