Rekrutacja śródroczna zakończona

Zakończyła się rekrutacja śródroczna na kierunek matematyka. Na studia licencjackie przyjęliśmy 51 osób, a na studia magisterskie 24 osoby.

Wszystkim przyjętym gratulujemy.