Rekrutacja śródroczna zakończona

Zakończyła się rekrutacja śródroczna na studia matematyczne.

Na studia licencjackie przyjęliśmy 55 kandydatów, a na studia magisterskie – 23 kandydatów. Wszystkim przyjętym gratulujemy.