Rekrutacja na studia doktoranckie

Rekrutacja na studia doktoranckie na kierunku matematyka na rok akademicki 2016/2017

Egzamin wstępny na studia doktoranckie z matematyki odbędzie się 23 maja 2016 roku, w godz. 10-14 w sali 601 Instytutu Matematycznego UWr. Na egzaminie pisemnym kandydaci otrzymują zestaw 10 zadań, z których komisja rekrutacyjna ocenia 6 najlepiej rozwiązanych. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego: obejmuje przedmioty wykładane na studiach matematycznych, w szczególności analizę 1 – 3, geometrię, algebrę liniową i algebrę 1, elementy topologii metrycznej i teorii mnogości, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Zadania z egzaminów wstępnych z lat ubiegłych można znaleźć na stronie Studiów Doktoranckich.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz złożenie niezbędnych dokumentów. Rejestracja elektroniczna jest możliwa od 29 kwietnia do 17 maja br. Dokumenty można składać do 18 maja br. w Sekretariacie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Matematyki, pok. 303 Instytutu Matematycznego UWr.

Szczegółowe zasady rekrutacji, które zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Instytutu Matematycznego w dniu 12 styczna 2016 roku, znajdują się w w dokumencie dotyczącym zasad rekrutacji. Procedurę rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie IRKa można znaleźć w stosownym zarządzeniu Rektora.