Przesunięcie terminu zgłaszania tematów prac dyplomowych

Termin, do którego można zgłaszać tematy prac dyplomowych został przesunięty na 13 stycznia 2017 r. Do tego dnia temat swojej pracy powinni zgłosić studenci planujący obronę pracy magisterskiej w semestrze zimowym bądź letnim roku akademickiego 2016/2017 (a tematy ich prac nie zostały jeszcze zgłoszone) oraz studenci planujący obronę pracy licencjackiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Tematy prac dyplomowych zgłaszamy w Sekretariacie Dydaktycznym (pok. 315). Zgłoszenie powinno być dokonane na nowym formularzu, dostępnym na stronie prac dyplomowych. Istotne jest, że na formularzu wymagany jest podpis promotora.