Prace dyplomowe

Utartą praktyką w naszym Instytucie jest samodzielny wybór promotora pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) przez studenta. Ma to z jednej strony pozwolić Państwu na dokonanie wyboru tematyki przyszłej pracy, jak najbardziej dopasowanej do Państwa zainteresowań, a z drugiej strony podkreśla to zindywidualizowanie relacji student-pracownik naukowy. Mamy nadzieję, że przyszli promotorzy zdołali w trakcie swoich zajęć zainteresować Państwa tematyką przez nich preferowaną i (szczególnie na studiach magisterskich) włączyć w swoje badania. Z zainteresowaniami pozostałych pracowników (z którymi nie zetknęli się Państwo podczas swoich studiów) oraz potencjalną tematyką prac dyplomowych przez nich prowadzoną, mogą się Państwo zapoznać na odpowiednich stronach.

Sposoby uzyskania tematu pracy dyplomowej >

Co należy zrobić przed i po ustaleniu tematu pracy dyplomowej >

Kilka dodatkowych uwag >

Wytyczne dla prac dyplomowychKomentarz do wytycznych dla prac dyplomowychLista oferowanych tematów