Ogłoszenie dla przyszłych nauczycieli

Przypominamy, że osoby planujące realizację kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela powinny do 31 grudnia 2023 r. złożyć stosowną deklarację na formularzu D.