Modelowanie statystyczne - prowadzą specjaliści z KRUK S.A.

Drodzy Studenci!

Mamy ciekawą propozycję dla studentów uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W letnim semestrze roku akademickiego 2016/2017 firma KRUK SA zaprasza na objęty punktami ECTS kurs pt. Modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi.

To znakomita okazja, by spotkać się z biznesowymi praktykami, którzy w swojej pracy analizują dane oraz budują modele statystyczne. Nasi eksperci, przy merytorycznym wsparciu kadry naukowej Instytutu Matematycznego UWr, zaprezentują Wam metody analizy danych i modelowania statystycznego z użyciem Pakietu R wykorzystywane na co dzień w firmie zarządzającej wierzytelnościami ponad 2 milionów swoich klientów w 7 europejskich krajach.

Program zajęć obejmie m.in. zagadnienia eksploracji danych, wybór zmiennej modelowanej adekwatnej do celu biznesowego, a także budowę modeli liniowych, drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych oraz modeli logitowych.

Zapraszamy Was serdecznie na 30 godzin laboratoriów komputerowych wspartych 30 godzinami interesujących wykładów, prowadzonych przez ludzi pełnych pasji, dla których analiza danych jest prawdziwym „konikiem”.

Czekamy na WAS!!!

Szczegółowe informacje o prowadzących