Kurs „Topics in Multivariate Analysis and Statistical Computing”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz doktorantów zainteresowanych statystyką i analizą danych na intensywny kurs Topics in Multivariate Analysis and Statistical Computing, który w dniach 15-25.05 poprowadzi profesor Anna K. Panorska z University of Nevada, Reno (USA). Profesor Panorska jest ekspertem w dziedzinie statystyki i analizy danych, z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno w instytucjach naukowych i badawczych takich jak University of California, Santa Barbara oraz Desert Research Institute jak i w kompaniach ubezpieczeniowych.

Zajęcia będą odbywały się w dniach 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25 maja, w godzinach 17:00-19:00 i będą miały formę wykładów oraz laboratoriów. Opis przedmiotu dostępny jest w USOS. Zajęcia prowadzone będą zdalnie w języku angielskim oraz polskim z użyciem platformy Teams. Za zrealizowanie przedmiotu student otrzyma 3 pkt. ECTS.

Formularz do zapisów na zajęcia
Koniec zapisów na zajęcia: piątek, 12 maja.
Zapisani studenci otrzymają dostęp do zespołu Teams przedmiotu nie później niż w poniedziałek 15 maja rano.

Studenci ostatniego semestru studiów licencjackich kierunku matematyka, którym uzyskane w ten sposób punkty ECTS nie są niezbędne do ukończenia studiów, mogą w trakcie przyszłych studiów magisterskich złożyć podanie do Dziekana o uznanie tych punktów.

Wszelkie pytania dotyczące programu zajęć proszę kierować do dr. Marka Arendarczyka.

Zajęcia finansowane w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.