Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Z wielką przyjemnością informujemy, że Wydział Matematyki i Informatyki podpisał umowę z Bankiem Zachodnim na organizację w latach 2018-2020  konkursów na najlepsze prace dyplomowe. Co roku odbywać będą się cztery takie konkursy:

  1. na najlepszą pracę licencjacką (lub inżynierską) z informatyki,
  2. na najlepszą pracę licencjacką z matematyki,
  3. na najlepszą pracę magisterską z informatyki,
  4. na najlepszą pracę magisterską z matematyki.

W każdym z nich pula nagród wynosi 3000 zł. Pierwsza edycja konkursów będzie dotyczyła prac obronionych w okresie od 16.09.2017 do 15.09.2018, rozpocznie się 16.09.2018 i zakończy Finałem Konkursu, który odbędzie się w październiku bieżącego roku (dokładna data zostanie podana przed 15 września).

Udział w Studenta w konkursie jest wielkim zaszczytem, ale łączy się też z pewnymi zobowiązaniami:

  • zwycięzcy obu konkursów na poziomie magisterskim będą prezentować swoją pracę studentom, pracownikom naszego Wydziału oraz przedstawicielom Sponsora, podczas Finału Konkursu,
  • wszyscy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na to, by ich praca, jeżeli zostanie nagrodzona, była opublikowana na stronie konkursu,
  • autorzy pięciu najlepszych prac licencjackich/inżynierskich (z każdego Instytutu), będą prezentować swoje prace podczas Finału Konkursu (jakość prezentacji będzie również wpływała na ostateczny wynik).

W związku z tym prosimy, by wszyscy Studenci, którzy otrzymali (lub otrzymają) za prace dyplomowe obronione we wzmiankowanym okresie ocenę bardzo dobrą, i zarazem chcą i mogą wziąć udział w konkursie, podpisali stosowne oświadczenie i dostarczyli je do Dziekanatu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018

Zachęcamy, by osoby zainteresowane podpisywały te oświadczenia jak najszybciej (można to połączyć z załatwianiem różnych formalności po obronie). Jeżeli pojawią się okoliczności, które sprawią, że dana osoba nie będzie mogła wziąć udziału w konkursie, będzie można oświadczenie wycofać (do 15 września 2018).