II Uniwersytecki Obóz Olimpiady Matematycznej

W dniach 13-17 listopada 2018 r. w Bardzie Śląskim odbędzie się II Uniwersytecki Obóz Olimpiady Matematycznej.

Szczegóły