Klub Uniwersytecki Miłośników Ambitnej Matematki  


Klub jest miejscem spotkań pracowników Instytutu Matematycznego UWr (IM UWr) z uczniami dolnośląskich liceów, którzy są zainteresowani matematyką i startują w Olimpiadzie Matematycznej. W ramach działalności odbył się I Uniwersytecki Obóz Olimpiady Matematycznej oraz planowane są spotkania sobotnie w IM UWr. Jeśli chciałbyś/chciałabyś otrzymywać informacje o działalności klubu, to napisz na adres: kumam(at)math.uni.wroc.pl lub znajdź nas na facebooku.II Uniwersytecki Obóz Olimpiady Matematycznej          


Na drugi obóz Olimpiady Matematycznej zapraszamy w dniach 13-17.11.2017 do Barda Śląskiego. Obóz jest organizowany przez Instytut Matematyczny UWr przy współpracy z III i XIV LO we Wrocławiu. Głównym organizatorem jest dr Marcin Preisner (tel: 713757421 lub 697689988, kumam@math.uni.wroc.pl).

Chętnych i uczestników prosimy o zapoznanie się z

zaproszeniem, informacjami dla uczestników oraz wzorem zgody rodziców na wyjazd.

Zgłoszenia na kumam@math.uni.wroc.pl (liczba miejsc jest ograniczona). Uczniowie III i XIV LO we Wrocławiu zgłaszają się do swoich nauczycieli matematyki.

Opłatę (275 zł) za obóz można wnieść na miejscu lub na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich (FMW) (pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, 56 1950 0001 2006 0692 5295 0002, tytuł: „II UOOM Imię i Nazwisko”). W przypadku dofinansowania przez szkolę lub radę rodziców FMW wystawi fakturę (w tym przypadku prosimy o kontakt, kwotę dofinansowania i dane do faktury).


Warsztaty i wykład Terrence'a Tao          


6. września 2017 odbyło się wyjątkowe wydarzenie współorganizowane przez klub KUMAM - całodniowe warsztaty połączone z wykładem Terrence'a Tao (medalista Fieldsa, uznawany za jednego z najwybitniejszych żyjących matematyków).

Program:
10:00 - 15:00 warsztaty z Teorii Liczb (Jarosław Wróblewski, UWr) + obiad. Materiały: lista 1, lista 2.
15:15 - 16:15 wykład "Szeregi Fouriera: jak z prostych cegiełek budować dowolne funkcje?" (Paweł Strzelecki, UW) youtube
17:00 - 18:00 "The Erdos discrepancy problem" (Terrence Tao, UCLA) youtube


Uniwersyteckie Soboty Matematyczne          


III USM odbyła się 24.06.2017. Zajęcia prowadził Jan Dymara na temat geometrii rzutowej. Materiały: lista 1, lista 2.

II USM odbyła się 11.02.2017. Zajęcia prowadzili Tomasz Elsner i Piotr Dyszewski.

I USM obyła się 28.01.2017. Zajęcia prowadzili Piotr Borodulin-Nadzieja, Michał Szachniewicz i Grzegorz Ciesielski.


I Uniwersytecki Obóz Olimpiady Matematycznej          


Obóz został zorganizowany przez Instytut Matematyczny UWr wspólnie z III LO i XIV LO we Wrocławiu. Obóz odbył się w dniach 7-11.12.2016 w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie Śląskim. Udział wzięło 45 uczniów, 4 opiekunów, 6 studentów i 3 pracowników UWr.

Lista uczestników

III LO we Wrocławiu:

 1. Mateusz Biłyk
 2. Dawid Ignasiak
 3. Jakub Kamiński
 4. Barbara Kamińska
 5. Mateusz Kandybo
 6. Piotr Kąkol
 7. Maciej Korpalski
 8. Oliwia Kropidłowska
 9. Michał Kucharczyk
 10. Sebastian Kudłacik
 11. Mikołaj Marsy
 12. Katarzyna Miernikiewicz
 13. Marcel Mordarski
 14. Michał Postawka
 15. Krzysztof Retych
 16. Mateusz Rzepecki
 17. Barbara Zięba

XIV LO we Wrocławiu:

 1. Anadi Agrawal
 2. Mateusz Basiak
 3. Artur Błaszkiewicz
 4. Adrian Czuchaj
 5. Jakub Famulski
 6. Paweł Jasiak
 7. Krystyna Korzonek
 8. Arkadiusz Kozdra
 9. Franciszek Malinka
 10. Józef Mastalarz
 11. Tomasz Ponitka
 12. Franciszek Stepek
 13. Maciej Walkowiak
 14. Łukasz Wróblewski
 15. Igor Zieliński

Inne szkoły:

 1. Adam Dreger (XII LO we Wrocławiu)
 2. Radosław Girul (I LO Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu)
 3. Michał Górniak (I LO w Legnicy)
 4. Beata Janiak (III LO w Opolu)
 5. Natalia Kida (LO w Górze)
 6. Radosław Lis (LO w Otmuchowie)
 7. Mateusz Opala (V LO we Wrocławiu)
 8. Łukasz Orski (Gim. Akad. przy PWr)
 9. Iwo Pilecki-Silva (Gim. 26 we Wrocławiu)
 10. Jan Wańkowicz (I LO w Legnicy)
 11. Olaf Werner (II LO w Opolu)
 12. Maciej Zagrobelny (I LO w Oleśnie)
 13. Sebastian Zięciak (I LO w Legnicy)

Opiekunowie:

 1. Aneta Buraczewska (III LO)
 2. Daniel Cichoń (XIV LO)
 3. Włodzimierz Mizia (III LO)
 4. Michał Sawa (III LO)

Kadra obozu:

 1. Dawid Barzyk (student ISIM, UWr)
 2. Grzegorz Ciesielski (student ISIM, UWr)
 3. Jan Dymara (pracownik UWr)
 4. Antoni Kamiński (student ISIM, UWr)
 5. Krzysztof Krupiński (pracownik UWr)
 6. Marcin Preisner (pracownik UWr)
 7. Marcin Sidorowicz (student matematyki, UWr)
 8. Michał Szachniewicz (student ISIM, UWr)
 9. Kamil Szubiński (student ISIM, UWr)

Liga Zadaniowa

Zwycięzcy:

 1. 1. Dawid Ignasiak (394 pkt.)
 2. 2. Mateusz Rzepecki (380 pkt.)
 3. 3. Łukasz Orski (289 pkt.)
 4. 4. Artur Błaszkiewicz (244 pkt.)
 5. 5. Michał Górniak (106 pkt.)
 6. 6. Olaf Werner (100 pkt.)

Zadania: lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, lista 5,

Tematy zajęć i materiały

 1. Cykliczność Z_p (MSz, lista)
 2. Elementarna teoria liczb (MSz, lista)
 3. Funkcje tworzące (JD)
 4. Geometria elementarna (AK, lista)
 5. Inwersja (WM, lista)
 6. Kongruencje kwadratowe (JD, lista)
 7. Liczby zespolone (MSz+GC)
 8. Liczby zespolone (MSz+GC)
 9. Nierówności (GC, lista 1, lista 2)
 10. Niezmienniki, półniezmienniki i Dirichlet (MSi, lista)
 11. Pierścień Gaussa Z[i] (MSz, lista)
 12. Pierścień Z[\sqrt{2}] (JD, lista)
 13. Pochodne i całki (MP)
 14. Problem krojenia czworościanów (GC)
 15. Przekałcenia afiniczne (DB)
 16. Rekurencje liniowe (MP, lista)
 17. Równania funkcyjne (KK, lista)
 18. Teoria gier (KSz, lista 1, lista 2)
 19. Twierdzenie Ramseya (KK)
 20. Układy równań (MP, lista)
 21. Wzór Stirlinga (JD, lista)