Advanced Mathematical Methods in Finance

W przyszłym roku planowany jest wykład Lecture/Laboratory on Advanced Mathematical Methods in Finance, który będzie prowadzony przez pracowników firmy Crisil po polsku (choć na prośbę słuchaczy mogą być niektóre wykłady po angielsku w celu trenowania języka).

Opis wykładu: General:

  • Meeting every 2 weeks (after each meeting there will be a small project as a homework),
  • Each meeting ~2-3 hrs (optional 1 hr lecture + 2 hrs computer lab).
  • Required knowledge: Calculus, Linear Algebra, Probability, Statistics, Basics in R/VBA

Tematy zajęć to m.in: "Operational risk model", "Illiquid investments risk model","Risk Aggregation". Nad programem czuwa Przemysław Klusik (http://klusik.pl). Można go pytać o szczegóły. Główny problem jest z tym, ile miejsc zaplanować w laboratorium komputerowym. W związku z tym Dyrektor Raczyński prosi, żeby zainteresowani zgłaszali się do Ewy Żmudy (sekretariat dydaktyczny), która zrobi wstępna listę. Jeśli będzie dużo osób, to zostaną zarezerwowane dwie grupy laboratoryjne. Oczywiście potem trzeba będzie zapisać się w USOS. Jeśli Państwo zlekceważycie to, to będzie laboratorium na 15 osób i kto pierwszy, ten lepszy.