Zapisy na egzaminy

Zapisy na egzaminy

(wstępne i dyplomowe)

1. Data egzaminu: 13 II 2024.

Zapisy na egzamin wstępny na studia magisterskie dla osób, które nie są studentami kierunku matematyka (licencjat) i ISIM

UWAGA! Z formularza korzystają kandydaci, którzy:

  • ukończyli lub kończą obecnie studia licencjackie na kierunku innym niż ISIM bądź matematyka na UWr,
  • studiowali ISIM bądź matematykę na UWr i zdali pisemny egzamin licencjacki przed 13 X  2022 (i nie może on zostać uznany jako egzamin wstępny).

Termin zakończenia zapisów: 9 II 2024, 23:59

Proszę pamiętać o rejestracji w systemie IRKa i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.


2. Data egzaminu: 13 II 2024.

Zapisy na pisemny egzamin licencjacki dla studentów kierunku matematyka i ISIM

UWAGA! Z formularza korzystają aktualni studenci matematyki bądź ISIM oraz studenci wznawiający studia (którzy nie zdali dotąd egzaminu licencjackiego).

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).

Egzamin licencjacki może zostać uznany za egzamin wstępny na studia magisterskie na kierunku matematyka, w trakcie 16 miesięcy od jego zdania.

Termin zakończenia zapisów: 4 II 2024, 23:59

Studenci, którzy chcą kontynuować studia na poziomie magisterskim powinni pamiętać o rejestracji w systemie IRKa i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.


3. Data egzaminu: 19 II 2024.

Zapisy na pisemny egzamin licencjacki (termin poprawkowy) dla studentów kierunku matematyka i ISIM

UWAGA! Z formularza korzystają aktualni studenci matematyki bądź ISIM oraz studenci wznawiający studia (którzy nie zdali dotąd egzaminu licencjackiego).

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).

Egzamin licencjacki może zostać uznany za egzamin wstępny na studia magisterskie, na kierunku matematyka, w trakcie 16 miesięcy od jego zdania.

UWAGA! Z uwagi na zakończoną rekrutację powyższa uwaga odnosi się tylko do egzaminów wstępnych we IX 2024 i II 2025.

Osobom, które nie zdadzą egzaminu licencjackiego w 1. terminie (13 II 2024), zostanie umożliwione, po ogłoszeniu wyników, zapisanie się na egzamin poprawkowy .

Termin zakończenia zapisów: 4 II 2024, 23:59

 


4. Data egzaminu: 16 II 2024.

Zapisy na część pisemną egzaminu magisterskiego
dla studentów kierunku matematyka
(dla osób studiujących wg programu z 1 X 2019 lub późniejszego)

Formularz dla studentów którzy rozpoczęli studia magisterskie 1 X 2019 lub później.

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).

Termin zakończenia zapisów: 4 II 2024, 23:595. Data egzaminu: 19 II 2024.

Zapisy na część ustną egzaminu magisterskiego dla studentów kierunku matematyka

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).

Termin zakończenia zapisów: 4 II 2024, 23:59


 

Informacje dodatkowe:

1. Osoby chcące ukończyć studia magisterskie z dwiema specjalnościami piszą egzaminy dla obu specjalności. Przed zapisaniem się na egzamin zgłaszają informację o chęci ukończenia dwóch specjalności w dziekanacie.

2. W razie problemów technicznych z zapisami, proszę kontaktować się mailowo z prodziekanem Raczyńskim.