Wydarzenia

12,13,16.05.2008: Spotkania Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Oddział Wrocławski PTM zaprasza na następujące uroczyste sesje i odczyty w Instytucie Matematycznym. 1. Poniedziałek 12 maja: prof. Jan Hartman (UJ), "Czego filozof może się nauczyć od matematyków" godz. 14:15, sala H. Steinhausa; po odczycie odbędzie się odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Stanisława Hartmana, ufundowanej przez władze miasta. 2. Wtorek 13 maja: Sesja z okazji 80-lecia urodzin prof. Andrzeja Krzywickiego. W programie - odczyty kolegów Tadeusza Nadziei, Piotra Bilera i Grzegorza Karcha. godz. 17:15, sala H. Steinhausa 3. Piątek 16 maja: Sesja poświęcona prof. Janowi Mikusińskiemu. W programie- dr Krystyna Skó ik (IM PAN) "Prof. Jan Mikusiński - życie i praca" prof. Joseph Wloka (Universitat Kiel) "O matematyce Mikusińskiego" prof. Władysław Kierat (US Katowice) "O pewnych związkach miedzy teoria dystrybucji i rachunkiem operatorów" godz. 17:15, sala H. Steinhausa. Dostępne są plakaty: Odsłonięcie tablicy Hartmana, 12 V Sesja prof. A. Krzywickiego, 13 V Sesja prof. J. Mikusińskiego, 16 V

04.12.2007 - Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Wrocławskiego PTM

We wtorek, dnia 4 grudnia 2007 o godz. 17.00 w sali HS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Wrocławskiego PTM W programie spotkania: 17:15 - odczyt dr. hab. Witolda Więsława na temat: ,,Leonhard Euler - w trzechsetlecie urodzin\'\' 18:15- wybory zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego zebrania. 2. Wybór protokolanta zebrania. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 5. Odczytanie i przyjęcie: a. sprawozdania z działalności Oddziału. b. sprawozdania finansowego. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 7. Powołanie komisji skrutacyjnej. 8. Wybory Prezesa Oddziału Wrocławskiego PTM. 9. Wybory Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTM. 10. Wybory delegatów Oddziału Wrocławskiego PTM. 11. Wybory Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego PTM. 12. Uchwały i wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad.

Strony