Wydarzenia

04.12.2007 - Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Wrocławskiego PTM

We wtorek, dnia 4 grudnia 2007 o godz. 17.00 w sali HS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Wrocławskiego PTM W programie spotkania: 17:15 - odczyt dr. hab. Witolda Więsława na temat: ,,Leonhard Euler - w trzechsetlecie urodzin\'\' 18:15- wybory zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego zebrania. 2. Wybór protokolanta zebrania. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 5. Odczytanie i przyjęcie: a. sprawozdania z działalności Oddziału. b. sprawozdania finansowego. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 7. Powołanie komisji skrutacyjnej. 8. Wybory Prezesa Oddziału Wrocławskiego PTM. 9. Wybory Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTM. 10. Wybory delegatów Oddziału Wrocławskiego PTM. 11. Wybory Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego PTM. 12. Uchwały i wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad.

Strony