Wydarzenia

07.07.10 - odczyt Zeeva Volkovicha (Izrael).

7 lipca o godzinie 10:15 w sali 603,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, odbędzie się odczyt Zeeva (Vladimira) Volkovicha z Izraela pt. On generalized models of infinite divisibility property.. Streszczenie: The notion of infinite divisibility mainly arises in the probability theory in broad considerations of the limits of the sum of independent uniformly asymptotically negligible random variables. However, the concept can be extended in several directions, particularly, to the laws appearing in problems related to the stochastic centering of the sums of the independent random variables. Algebraic based approaches make it possible to provide general analytical standpoints on the infinite divisibility phenomena study and to reveal relations to the generalized function perspective, the semi-normed algebras theory and the common convolutions models. In the present talk we discuss several models of this kind with connections to Generalized Urbanik Convolutions and to the problems of characterization distributions by means of stochastic properties of linear statistics.

21.05.10 - odczyt PTM, prof. Michał Misiurewicz (Indiana University).

Oddział Wrocławski PTM zaprasza w piątek 21 maja 2010, o godzinie 17:15 do sali im. H. Steinhausa IM UWr na odczyt, który wygłosi prof. Michał Misiurewicz (Indiana University) na temat Trzy prawa chaosu Streszczenie: Wrażliwość na warunki początkowe jest znaną cechą układów chaotycznych. Motyl trzepoczący skrzydełkami w Hongkongu może wywołać po kilku dniach burzę we Wrocławiu. Uważa się często, że zachowanie tego motyla nie ma większego wpływu na średnie długoterminowe - ile burz rocznie będziemy średnio obserwować we Wrocławiu w ciągu najbliższych 500 lat. Okazuje się jednak, że istnieje czasem wrażliwość na parametry. W takim przypadku przywiezienie do Hongkongu kolejnego motyla może w zasadniczy sposób zmienić te średnie. W dodatku nie wiadomo zupełnie, czy pozbycie się z Hongkongu tak niebezpiecznego gatunku jak trzepoczące skrzydełkami motyle polepszy czy pogorszy sytuację klimatyczną we Wrocławiu w dalekiej przyszłości.

19.03.10 - odczyt PTM, dr. hab Henryk Gacki (UŚ).

Oddział Wrocławski PTM zaprasza w piątek 19 marca 2010, o godzinie 17:15 do sali im. H. Steinhausa IM UWr na odczyt, który wygłosi dr hab. Henryk Gacki (Uniw. Śląski w Katowicach) na temat Zastosowanie zasady maksimum Kantorowicza-Rubinsteina w teorii operatorów Markowa Streszczenie: Celem wykładu jest przedstawienie kryteriów asymptotycznej stabilności półgrup operatorów Markowa na miarach związanych z zasadą maksimum Kantorowicza - Rubinsteina. Kryteria te wykorzystane zostaną do analizy asymptotyki sperturbowanych układów dynamicznych oraz asymptotyki rozwiązań stacjona ych pewnej wersji równania Boltzmanna typu Tjon-Wu na miarach. Przedstawiony zostanie również przykład układu dynamicznego z multiplikatywnymi zaburzeniami stosowany w biologii. Przedstawiony on zostanie w terminologii bezpośrednio związanej z pewnym biologicznym zastosowaniem. Przed sesją, od godz. 16:45, zapraszamy na kawę, herbatę i ciasteczka.

Strony