Nauka

Doktorat: 1961, Uniwersytet Wrocławski. 
Habilitacja: 1967, Uniwersytet Wrocławski. 
Tytuł profesora: 1974. 

Zainteresowania naukowe: 
teoria liczb, algebra, historia matematyki. 

Ważniejsze publikacje w latach 1995-2000: 
  1. Narkiewicz, W. "Polynomial Mappings", Lecture Notes in Math. 1600, Springer 1995, 130 str. 
  2. Narkiewicz, W. "Global class field theory", rozdział w "Handbook of Algebra I", Elsevier 1995, 365-393. 
  3. Halter-Koch, F., Narkiewicz, W. (1999) "Polynomial cycles and dynamical units", Hlawka Volume, 70-80, Wien. 
  4. Halter-Koch, F., Narkiewicz, W. (2000) "Scarcity of finite polynomial orbits", Publicationes Math. 56, 405-414. 
  5. Narkiewicz, W. "The Development of Prime Number Theory", Springer 2000, 448 str. 
  6. Narkiewicz,W. "Teoria Liczb", 3 wydanie, Wyd. Nauk. PWN 2003. Errata- plik PDF Errata- plik PS 
  7. Narkiewicz,W. "Elementary and Analytic Theory of Algebraic Numbers", 3 wydanie, Springer Verlag 2004