Publikacje

Dydaktyka matematyki

 

 1. M. Mikołajczyk, Lista umiejętności - inne spojrzenie na program nauczania matematyki, Matematyka 3/92.

 2. M. Mikołajczyk, Zagrajmy w domino, NIM 3 1992.

 3. M. Mikołajczyk, Kiedy będziemy mieli 100 lat, NIM 4 1992.

 4. M. Mikołajczyk, Dumanie o geoplanie, NiM 3/92.

 5. M. Mikołajczyk, Porozmawiajmy o zeszytach uczniowskich raz jeszcze, NiM 3/92.

 6. M. Mikołajczyk, Niebo, powietrze, słonie, małe bóstwa, skrzydła, zbawcy, ognie = 10!, recenzja książki "Dzieje liczby" George'a Ifraha, Matematyka 4/92.

 7. M. Mikołajczyk, Obudowa minimum programowego z matematyki środkami dydaktycznymi, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, Warszawa 1993.

 8. M. Mikołajczyk, nauczyciel czy Nauczyciel? Kogo kształcimy?, MSN 12 1994.

 9. M. Mikołajczyk, Czy znasz rzymski zapis liczb?, Matematyka 2/94.

 10. M. Mikołajczyk, Dziś matmy nie było, Matematyka 6/94.

 11. M. Mikołajczyk, Matematyczne kształcenie nauczycieli matematyki, w „Przygotowanie studentów do twórczego nauczania matematyki” (red.A. Wojciechowska, K. Ciekotowa), Wrocław 1994.

 12. M. Mikołajczyk, Kalkulatory graficzne na matematycznych studiach nauczycielskich, w „Przygotowanie studentów do twórczego nauczania matematyki” (red.A. Wojciechowska, K. Ciekotowa), Wrocław 1994.

 13. M. Mikołajczyk, A. Wojciechowska, Obozy studenckie jako forma przygotowania studentów do pracy z młodzieżą, w „Przygotowanie studentów do twórczego nauczania matematyki” (red.A. Wojciechowska, K. Ciekotowa), Wrocław 1994.

 14. M. Mikołajczyk, Koncepcja pracowni dydaktyki, w „Przygotowanie studentów do twórczego nauczania matematyki” (red.A. Wojciechowska, K Ciekotowa), Wrocław 1994.

 15. M.M., W poszukiwaniu korzeni..., Matematyka 5/95.

 16. M. Mikołajczyk, Z Talesem na wycieczkę, czyli 22 sposoby mierzenia wysokości drzewa wg mistrza z Miletu, Matematyka 6/95.

 17. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski, Sztuka ciosania, MSN 16 1996.

 18. M. Mikołajczyk, Rebusy probabilistyczne, Matematyka 1/96.

 19. M. Mikołajczyk, Postscriptum, Matematyka 2/96.

 20. M. Mikołajczyk, When will we be 100 years old?, Mathematics in School March 1996.

 21. M. Mikołajczyk, Liczby Katalana, MSN 17(1996).

 22. M. Mikołajczyk, Maksymalizacja pola trójkąta przy stałym obwodzie, Matematyka 4/96.

 23. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski, Igrzyska sportowe na matematyce, Matematyka 5/96.

 24. M. Mikołajczyk, ICME 8 Sevilla 1996, Matematyka 6/96.

 25. M. Mikolajczyk, K. Omiljanowski, Olympic Games with Your Graphics Calculator, w ICME 8 Sevilla 1996.

 26. M. Mikolajczyk, Christmas trees, w ICME 8 Sevilla 1996.

 27. M. Mikołajczyk, There was no maths today; a drama in 2 scenes, Mathematics in School November 1996.

 28. M. Mikołajczyk, Pożółkłe kartki kalendarza cz. I, Matematyka 1/97.

 29. M. Mikołajczyk, Zadanie z detonatorem..., Matematyka 2/97.

 30. M. Mikołajczyk, Pożółkłe kartki kalendarza cz. II, Matematyka 3/97.

 31. M. Mikołajczyk, XVIII Szkoła Matematyki Poglądowej, Matematyka 3/97.

 32. M. Mikołajczyk, Standardy obudowy medialnej przedmiotu matematyka z uwzględnieniem dokumentu Podstawy Programowe Obowiązkowych Przedmiotów Ogólnokształcących, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1997.

 33. M. Mikołajczyk, XIX Szkoła Matematyki Poglądowej, Matematyka 1/98.

 34. M. Mikołajczyk Kultura matematyczna to..., Matematyka 3/98.

 35. M. Mikołajczyk, Martin Gardner i jego zagadki, recenzja książki „Moje najlepsze zagadki matematyczne i logiczne” Martina Gardnera, Matematyka 4/98.

 36. M. Mikołajczyk, Błędy ucznia – sprzymierzeńcem nauczyciela, Matematyka 6/98.

 37. M. Mikołajczyk, Teaching resources – common denominator for theory and practice, w Proceedings of the CIEAEM 50, Neuchâtel-Suisse 1998.

 38. M. Mikołajczyk, Standardy obudowy medialnej wszystkich etapów edukacji matematycznej z uwzględnieniem dokumentu „Podstawy Programowe”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1998.

 39. M. Mikołajczyk, M. Paszyńska Andrzejki matematyczne, Matematyka 6/99.

 40. M. Mikołajczyk, EUREKA. Program nauczania matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999.

 41. M. Mikołajczyk, M. Zakrzewski, EUREKA. Program nauczania matematyki w gimnazjum, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999.

 42. M. Mikołajczyk, Standardy obudowy medialnej wszystkich etapów edukacji matematycznej z uwzględnieniem dokumentu „Podstawy Programowe”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1999.

 43. M. Mikołajczyk, G. Miłosz, Skrypty dla klas dwujęzycznych, Matematyka 1/2000.

 44. M. Mikołajczyk, Metoda projektu, Matematyka 1/02.

 45. M. Mikołajczyk, B. Borodaj, Ten zegar stary, Matematyka 1/02.

 46. red. M. Mikołajczyk, Udane projekty dla gimnazjum nie tylko z matematyki, Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2002.

ibid. M. Mikołajczyk, O. Aubek, Maszyny liczące,

ibid. M. Mikołajczyk, B. Borodaj, Ten zegar stary,

ibid. M. Mikołajczyk, K. Gaicka, Giganci i liliputy,

ibid. M. Mikołajczyk, A. Hajduk, Obiekty niedostępne,

ibid. M. Mikołajczyk, A. Kasprowicz, Płaska przestrzeń,

ibid. M. Mikołajczyk, L. Matijczak, Pałacowe posadzki,

ibid. M. Mikołajczyk, B. Molińska, Wyniki sprawdzianu,

ibid. M. Mikołajczyk, S. Poręba, Numerologia stosowana,

ibid. M. Mikołajczyk, J. Potera, Energia elektryczna,

ibid. M. Mikołajczyk, B. Wróbel, Na świętego Dygdy.

 1. M. Mikołajczyk, Nauczanie metodą projektów, Materiały z Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Międzyzdroje 2002.

 2. M. Mikołajczyk, Metody klasyczne i współczesne w nauczaniu matematyki, Matematyka-Społeczeństwo –Nauczanie 35, VII 2005.

 3. M. Mikołajczyk, Czy można nauczyć pomysłowości?, Matematyka-Społeczeństwo –Nauczanie 37, VII 2006.

 4. M. Mikołajczyk, Konkursy matematyczne w Polsce, materiały z konferencji Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej, Warszawa 2008.

 5. M. Mikołajczyk, Współpraca ze szkołami na Wydziale Matematyki i Informatyki, zamieszczone w „Raporcie z dotychczasowych doświadczeń i efektów współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wykorzystania metod akademickich w pracy z uczniami ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu”, Wrocław 2010.

 6. M. Mikołajczyk, Mathematical Origami Contest „The Crane”, materiały z konferencji CIEAEM’63 w Barcelonie 2011.

 7. red. M. Mikołajczyk, Jak pracować z uczniem zdolnym. Poradnik dla nauczyciela matematyki, ORE, Warszawa 2012.

ibid. M. Mikołajczyk, O matematyce realistycznej.

ibid. M. Mikołajczyk, O nauczaniu metodą projektu edukacyjnego.

ibid. M. Mikołajczyk, Dowody geometryczne w praktyce.

ibid. M. Mikołajczyk, Koma – łowimy talenty.

ibid. M. Mikołajczyk, Mecz matematyczny.

ibid. M. Mikołajczyk, Obóz matematyczny.

 

Pomoce naukowe do matematyki

 

 1. M. Mikołajczyk, Pola figur płaskich, Ośrodek Badawczo-Rozwijowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, Warszawa 1994

 2. M. Mikołajczyk, Figury geometryczne, Badawczo-Rozwijowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, Warszawa 1994.

 3. M. Mikołajczyk, Ślimak arytmetyczny, Badawczo-Rozwijowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, Warszawa 1995.

 4. M. Mikołajczyk, Ułamkowy labirynt, Badawczo-Rozwijowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, Warszawa 1995.

 

Popularyzacja matematyki

 

 1. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski, Wędrówki, Delta 11/92.

 2. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski, Obalanie twierdzenia Pitagorasa, Delta 1/94.

 3. red. M. Mikołajczyk, Z czego śmieją się matematycy. Antologia humoru guasimatematycznego., TORUS, Wrocław 1996.

 4. red. M. Mikołajczyk, Teoria grafów, Zeszyty Koła Naukowego Matematyków Studentów Sekcji Nauczycielskiej, TORUS, Wrocław 1996.

ibid. M. Mikołajczyk, Podstawowe pojęcia,

ibid. A. Domaradzki, M. Mikołajczyk, Wielościany i wzór Eulera,

ibid. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Heurystyka,

ibid. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski Minimaksy w geometrii,

ibid. M. Mikołajczyk, Liczby Catalana,

ibid. M. Mikołajczyk, Skreślanka Chennona.

 1. M. Mikołajczyk, Pożółkłe kartki kalendarza, Geografia w szkole 1/98

 2. red. M. Mikołajczyk, Pracownicy IM UWr w anegdocie i karykaturze, Zeszyty Naukowe Koła Matematyków Specjalności Nauczycielskiej, Sigma Wrocław 2000, (s. )

 3. red. M. Mikołajczyk, Ksiuty matematyczne, SIGMA, Wrocław 2000.

 4. M. Mikołajczyk, Gry w skreślanki, Magazyn Miłośników Matematyki nr 2/03.

 5. M. Mikołajczyk, Osiołek na pastwisku, Magazyn Miłośników Matematyki 3/03.

 6. M. Mikołajczyk, O podawaniu rąk, Magazyn Miłośników Matematyki nr 4/03.

 7. M. Mikołajczyk, L. Stawikowski, Kolorowe grafy, Magazyn Miłośników Matematyki nr 4/03.

 8. M. Mikołajczyk, M.Śliwiński, Pierwszy gigant, Magazyn Miłośników Matematyki 1/04.

 9. M. Mikołajczyk, Geometria nożyczek, Magazyn Miłośników Matematyki 2/04.

 10. M. Mikołajczyk, Punkt Torricellego, Magazyn Miłośników Matematyki 2/04.

 11. M. Mikołajczyk, M.Śliwiński, Wyjmy za zdrowie , Magazyn Miłośników Matematyki 2/04.

 12. M. Mikołajczyk, M. Paszyńska, Matematyczne marsze na orientację, Magazyn Miłośników Matematyki 3/04.

 13. M. Mikołajczyk, Kalendarz olimpijski, Magazyn Miłośników Matematyki 3/04.

 14. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski, Igrzyska na ekranie, Magazyn Miłośników Matematyki 3/04.

 15. M. Mikołajczyk, Mała Delta. MMM z wizytą w Delcie, czyli lekcja z okazji Festiwalu Nauki, Delta 9/04.

 16. M. Mikołajczyk, P. Kumor, B. Lichowska, A. Szendera, Zagubiony w lesie, Magazyn Miłośników Matematyki 4/04.

 17. M. Mikołajczyk, A. Szendera, Kwadrat w trójkącie, Magazyn Miłośników Matematyki 1/05.

 18. M. Mikołajczyk, W. Bednarek, Liczbowe rodzeństwa, Magazyn Miłośników Matematyki 1/05.

 19. M. Mikołajczyk, M. Trąd, Mecze matematyczne, Magazyn Miłośników Matematyki 2/05.

 20. M. Mikołajczyk, Kalkulatorowe oszustwa, Magazyn Miłośników Matematyki 2/05.

 21. M. Mikołajczyk, M. Trąd, Zliczanki, Magazyn Miłośników Matematyki 2/05.

 22. M. Mikołajczyk, W. Dindorf, L. Stawikowski, Jak fizyka pomaga matematyce?, Magazyn Miłośników Matematyki 3/05.

 23. M. Mikołajczyk, Cudowny rok, Magazyn Miłośników Matematyki 3/05.

 24. M. Mikołajczyk, Liczbowe zabobony, Magazyn Miłośników Matematyki 4/05.

 25. M. Mikołajczyk, M. Śmiech, Matematyczny alfabet, Magazyn Miłośników Matematyki 4/05.

 26. M. Mikołajczyk, Mała Delta. MiniMaraton Matematyczny, Delta 12/05.

 27. M. Mikołajczyk, Drzewo języków, Magazyn Miłośników Matematyki 1/06.

 28. M. Mikołajczyk, Jak rosną słoneczniki?, Magazyn Miłośników Matematyki 2/06.

 29. M. Mikołajczyk, Domino, Magazyn Miłośników Matematyki 2/06.

 30. M. Mikołajczyk, Zrób sobie heptadekagon, Magazyn Miłośników Matematyki 4/06.

 31. M. Mikołajczyk, Zrób sobie gwiazdę, Magazyn Miłośników Matematyki 1/07.

 32. M. Mikołajczyk, Magiczne kwadraty, Magazyn Miłośników Matematyki 1/07.

 33. M. Mikołajczyk, Kant i matematyka, Magazyn Miłośników Matematyki 2/07.

 34. M. Mikołajczyk, Ile jest rodzajów liczb wymiernych?, Magazyn Miłośników Matematyki 3/07.

 35. M. Mikołajczyk, Pytania (nieco) przewrotne. Działania, Magazyn Miłośników Matematyki 3/07.

 36. M. Mikołajczyk, J. Jaworski, K. Michałowska, Słynne liczby miewymierne, Magazyn Miłośników Matematyki 3/07.

 37. M. Mikołajczyk, Vademecum agenta, Magazyn Miłośników Matematyki 4/07.

 38. M. Mikołajczyk, Zrób sobie Enigmę, Magazyn Miłośników Matematyki 4/07.

 39. M. Mikołajczyk, O powierzchniach, Magazyn Miłośników Matematyki 1/08.

 40. M. Mikołajczyk, Marek Kordos, Dominik Kwietniak, Marcin Preisner, Magdalena Siankowska, Ćwiczenia ze wstążką, Magazyn Miłośników Matematyki 1/07.

 41. M. Mikołajczyk, Wstęgi wokół nas, Magazyn Miłośników Matematyki 1/08.

 42. M. Mikołajczyk, Proste i okręgi, Magazyn Miłośników Matematyki 2/08.

 43. M. Mikołajczyk, Koła i szprychy, Magazyn Miłośników Matematyki 2/08.

 44. M. Mikołajczyk, R. Janiszewski, Obrazki z wystawy, Magazyn Miłośników Matematyki 2/08.

 45. M. Mikołajczyk, Gdzie się kończy nieskończoność?, Magazyn Miłośników Matematyki 3/08.

 46. M. Mikołajczyk, Jonatan Stokłosa, Proste i koła (2), Magazyn Miłośników Matematyki 4/08.

 47. M. Mikołajczyk, Mała Delta – MMM z wizytą w Delcie, Delta 1, 3, 5, 7, 9, 11/2008

 48. M. Mikołajczyk, M Śliwiński, Wielkie poszukiwanie, Magazyn Miłośników Matematyki 1/09.

 49. M. Mikołajczyk, Kodowanie choinki, Magazyn Miłośników Matematyki 1/09.

 50. M. Mikołajczyk, Labirynty i mejzy, Magazyn Miłośników Matematyki 2/09.

 51. M. Mikołajczyk, Linie rytmiczne, Magazyn Miłośników Matematyki 2/09.

 52. M. Mikołajczyk, Labirynty i matematyka, Magazyn Miłośników Matematyki 2/09.

 53. M. Mikołajczyk, O kuli i walcu, Magazyn Miłośników Matematyki 3/09.

 54. M. Mikołajczyk, Stożkowe metrycznie, Magazyn Miłośników Matematyki 4/09.

 55. M. Mikołajczyk, Krótka historia zegara, Magazyn Miłośników Matematyki 1/2010.

 56. M. Mikołajczyk, Zrób sobie analemmę, Magazyn Miłośników Matematyki 1/2010.

 57. M. Mikołajczyk, Cyfrowy zegar słoneczny, Magazyn Miłośników Matematyki 1/2010.

 58. M. Mikołajczyk, Włoskie godziny, Magazyn Miłośników Matematyki 1/2010.

 59. M. Mikołajczyk, Jajka z nazwiskiem, Magazyn Miłośników Matematyki 2/2010.

 60. M. Mikołajczyk, Skąd się biorą cechy podzielności?, Magazyn Miłośników Matematyki 2/2010.

 61. M. Mikołajczyk, Silnie i słabnie, Magazyn Miłośników Matematyki 2/2010.

 62. M. Mikołajczyk, Do czego mogą się przydać grafy?, Magazyn Miłośników Matematyki 3/2010.

 63. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski, O konkursach Fundacji Matematyków Wrocławskich słów kilka, Delta 5/2011.

 64. M. Mikołajczyk, Tangram Archimedesa, Magazyn Miłośników Matematyki 1/2011.

 65. M. Mikołajczyk, Żuraw matematyczny, Delta 5/2012.

 

Mały ilustrowany słownik terminów matematycznych

 

 1. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz.I Lines & Planes Matematyka 1/2000.

 2. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. II Angles, Matematyka 3/2000.

 3. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. III Circles, Matematyka 4/2000.

 4. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. IV Angles & Circles, Matematyka 5/2000.

 5. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. V Triangles, Matematyka 6/2000.

 6. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. VI Polygons, Matematyka 1/2001.

 7. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. VII Polyhedra, Matematyka 2/2001.

 8. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. VIII Solids, Matematyka 3/2001.

 9. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. IX Geometrical constructions, Matematyka 4/2001.

 10. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. X Isometries, Matematyka 5/2001.

 11. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XI Geometrical transformations, Matematyka 6/2001.

 12. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XII Linear transformations, Matematyka 2/2002.

 13. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XIII Coordinate geometry, Matematyka 3/2002.

 14. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XIV Functions, Matematyka 4/2002.

 15. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XV Graphs, Matematyka 5/2002.

 16. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XVI Graph properties, Matematyka 6/2002.

 17. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XVII Differential calculus, Matematyka 1/2003.

 18. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XVIII Integral calculus, Matematyka 2/2003.

 19. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XIX Differential equations, Matematyka 3/2003.

 20. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XX Conics, Matematyka 4/2003.

 21. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXI Properties of Proper Conics, Matematyka 6/2003.

 22. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXII Arithmetic and Geometric Progression, Matematyka 1/2004.

 23. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXIII Means (I) – Średnie (I), Matematyka 2/2004.

 24. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXIV Means (II) – Średnie (II), Matematyka 4/2004.

 25. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXV Means (III) – Średnie (III), Matematyka 5/2004.

 26. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXVI Sequences - Ciągi, Matematyka 6/2004.

 27. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXVII Limits, Matematyka 1/2005.

 28. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXVIII Number Series, Matematyka 2/2005.

 29. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXIX Function Series, Matematyka 3/2005 (188-189).

 30. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXX Numbers & Operations, Matematyka 4/2005 (253-254).

 31. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXXI Numerical Systems, Matematyka 5/2005 (317-318).

 32. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXXII Fractions, Matematyka 6/2005 (376-377).

 33. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXXIII Converting Fractions, Matematyka 1/2006.

 34. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXXIV Calculations with Integers, Matematyka 2/2006.

 35. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXXV Calculations with Fractions, Matematyka 3/2006.

 36. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXXVI Per cent, Matematyka 4/2006.

 37. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXXVII Interest, Matematyka 5/2006.

 38. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXXVIII Trade/Commerce, Matematyka 6/2006.

 39. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XXXIX Banking Bussiness, Matematyka 7/2006.

 40. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XL Maths at Work, Matematyka 8/2006.

 41. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XLI Stock Exchange, Matematyka 9/2006.

 42. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XLII Devices for Computations, Matematyka 10/2006.

 43. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XLIII Calculations with a calculator, Matematyka 1/2007.

 44. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mr MAT, cz. XLIV Programming, Matematyka 2/2007.

 45. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XLV Algebraic expressions, Matematyka 3/2007.

 46. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XLVI Equations and inequalities, Matematyka 4/2007.

 47. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XLVII Methods of Solving Equations, Matematyka 5/2007.

 48. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XLVIII Systems of Linear Equations, Matematyka 6/2007.

 49. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XLIX Solving Systems of Linear Equations, Matematyka 7/2007.

 50. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. L Geometric Meaning of Equations, Matematyka 8/2007.

 51. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LI Linear Programming, Matematyka 9/2007.

 52. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LII Polynomials, Matematyka 10/2007.

 53. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz.LIII Quadratic Trinomial, Matematyka 1/2008.

 54. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LIV Symbolic Logic, Matematyka 2/2008.

 55. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LV Deductive Thinking, Matematyka 3/2008.

 56. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LVI Induction & Intuition, Matematyka 4/2008.

 57. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LVII Types of proofs, Matematyka 5/2008.

 58. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LVIII Proof by Mathematical Induction, Matematyka 6/2008.

 59. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LIX Proofs in Geometry , Matematyka 7/2008.

 60. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LX Proofwritting, Matematyka 8/2008.

 61. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXI Fallacies in Thinking, Matematyka 9/2008.

 62. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXII Basic Trigonometry, Matematyka 10/2008.

 63. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXIII Trigonometric Identities, Matematyka 1/09.

 64. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXIV Solving Triangles, Matematyka 2/09.

 65. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXV Vectors, Matematyka 3/09.

 66. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXVI Vectors in Coordinate System, Matematyka 4/09.

 67. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXVII Vectors in Coordinate System (2), Matematyka 5/09.

 68. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXVIII Application of Vectors(1), Matematyka 6/09.

 69. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXIX Application of Vectors (2), Matematyka 7/09.

 70. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXX Sets, Matematyka 8/09.

 71. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXI Operations on sets, Matematyka 9/09.

 72. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXII Properties of Set Operations, Matematyka 10/09.

 73. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXIII Relations, Matematyka 11/09.

 74. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXIV Relation Properties, Matematyka 1/10.

 75. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXV Combinatorics, Matematyka 2/10.

 76. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXVI Probability, Matematyka 3/10.

 77. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXVII Conditional Probability, Matematyka 4/10.

 78. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXVIII Discrete Random Variables, Matematyka 5/10.

 79. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXIX Discrete Probability Distributions, Matematyka 6/10.

 80. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXX Continuous Random Variables, Matematyka 7/10.

 81. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXXI Continuous Probability Distributions, Matematyka 8/10.

 82. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXXII Normal Distribution, Matematyka 9/10.

 83. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXXIII Normal Approximations, Matematyka 10/10.

 84. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXXIV Statistical Data Display, Matematyka 11/10.

 85. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXXV Regression functions, Matematyka 1/2011.

 86. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXXVI Linear correlation coefficient, Matematyka 2/2011.

 87. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXXVII Random sampling, Matematyka 3/2011.

 88. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXXVIII Random number tables, Matematyka 4/2011.

 89. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. LXXXIX Statistics Estimators, Matematyka 5/2011.

 90. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XC Significance testing, Matematyka 6/2011.

 91. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XCI Chi-squared test, Matematyka 7/2011.

 92. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XCII Complex numbers, Matematyka 8/2011.

 93. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XCIII Powers and roots of complex numbers, Matematyka 9/2011.

 94. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XCIV Matrices, Matematyka 10/2011.

 95. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XCV Determinants, Matematyka 11/2011.

 96. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XCVI Matrices 2, Matematyka 1/2012.

 97. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XCVII Diagonalization, Matematyka 2/2012.

 98. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XCVIII Application of matrices to geometry, Matematyka 3/2012.

 99. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. XCIV Application of matrices to algebra, Matematyka 4/2012.

 100. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. C Groups, Matematyka 5/2012.

 101. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. CI Permutation Groups, Matematyka 6/2012.

 102. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. CII Isomorphism of Groups, Matematyka 7/2012.

 103. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. CIII Algebra of Groups, Matematyka 8/2012.

 104. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. CIV Graphs, Matematyka 9/2012.

 105. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. CV Graphs, Matematyka 10/2012.

 106. M. Mikołajczyk, Mr MAT, cz. CVI Graph Theory, Matematyka 11/2012.

 

Tłumaczenia z j. angielskiego

 

 1. Bronislav Èabrić, Milivoje Filipović, O trójkątach i trysekcji, Matematyka 5/97.

 

Publikacje elektroniczne

 

Wrocławski Portal Matematyczny – http://www.matematyka.wroc.pl

 

Dydaktyka

Zainteresowania naukowe

 • dydaktyka matematyki
 • topologia ogólna
 • historia matematyki
 • matematyka rekreacyjna