Studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym UWr - zajęcia

Strona główna Studiów


Lista zajęć ma charakter informacyjny. Można wybierać inne zajecia, w szczególności poza Instytutem. Wymaga to uzgodnienia z opiekunem naukowym i akceptacji kierownika Studium.
 

Zajęcia w semestrze letnim 2016/17

Wykłady:

  • R. Szwarc, Teoria momentów i wielomiany ortogonalne (wykład i ćwiczenia) PDF

Seminaria:

  • G. Karch, Hipoteza de Giorgi