Twierdzenia graniczne w probabilistyce V-monotonicznej

Seminarium: 
Dyskretna analiza harmoniczna i niekomutatywna probabilistyka
Osoba referująca: 
Adrian Dacko
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 16. Styczeń 2020 - 10:15
Sala: 
602
Opis: 
W referacie omówię wyniki dotyczące centralnego twierdzenia granicznego. Zostanie podana transformata Cauchy'ego-Stieltjesa V-monotonicznego standardowego rozkładu gaussowskiego oraz część absolutnie ciągła tej miary. Jeśli czas pozwoli, to przejdę do V-monotonicznego poissonowskiego twierdzenia granicznego.