On periodic motions of the Whithey's inverted pendulum; Integrability via reversibility

Seminarium: 
Równania różniczkowe
Osoba referująca: 
Roman Srzednicki (Uniwersytet Jagielloński); Maciej Wojtkowski (Uniwersytet Opolski)
Data spotkania seminaryjnego: 
poniedziałek, 15. Kwiecień 2019 - 15:15
Sala: 
603
Opis: 
W programie mamy dwa odczyty. O pracy "Integrability via reversibility". arxiv.org Jest to praca o rodzinie układów w której na części przestrzeni fazowej jest całkowalność (w sensie torusów niezmienniczych), a na uzupełnieniu układ zachowuje się chaotycznie. Te równania zwyczajne zadane są przez wielomiany (nawet stopnia 2). Zjawisko to związane jest z topologią rozmaitości na której rozpatrujemy układ, i symetrią "odwracalną", tzn. odwrócenie czasu daje układ sprzężony z wyjściowym.