Atomowa lokalna charakteryzacja dla przestrzeni Hardy'ego w kontekście produktowym

Seminarium: 
Analiza harmoniczna
Osoba referująca: 
Edyta Kania (Uniwersytet Wrocławski)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 6. Grudzień 2018 - 14:15
Sala: 
602