Sharp multiplier theorem for multidimensional Bessel operators

Seminarium: 
Analiza harmoniczna
Osoba referująca: 
Edyta Kania (Uniwersytet Wrocławski)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 14. Czerwiec 2018 - 14:15
Sala: 
602