A Comparative Case Study of Balance Dynamics in Parkinsonian and Non-Parkinsonian Subjects using Kołmogorov's complexity ideas

Seminarium: 
Zastosowania Matematyki
Osoba referująca: 
Wojbor Woyczyński (Case Western Reserve University, Cleveland)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 25. Maj 2017 - 12:30
Sala: 
606