O jednakowo ciągłych rodzinach operatorów Markowa i ich ergodycznych własnościach

Seminarium: 
Równania różniczkowe
Osoba referująca: 
Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański)
Data spotkania seminaryjnego: 
poniedziałek, 20. Marzec 2017 - 15:15
Sala: 
603