Programy dostępne dla studentów i pracowników

KNOPPIX - można pobrać ze strony http://www.knoppix.org/ albo z poniżej zamieszczonych linków

MSDN Academic Alliance - w ramach którego pracownicy i studenci mogą bezpłatnie korzystać z wielu programów firmy Microsoft. Osoby, które chcą skorzystać z tego programu, powinny założyć konto Microsoft, które można założyć tutaj --->
https://account.microsoft.com/account?lang=pl-pl
Nie może to być konto uczelniane (uwr.edu.pl)

Dopiero po zalogowaniu w odpowiednim formularzu należy podać konto
uczelniane w celu weryfikacji.

Oprogramowanie dostępne jest pod tym linkiem ----->
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

Uwaga: Pakietu biurowego MS Office nie można otrzymać w ramach licencji MSDN AA. Pracownicy IM mogą starać się o zakup pakietu MS Office w ramach licencji MOLP, w tym celu należy zgłosić się do pokoju 402.

Informacje o programie MSDN Academic Alliance (m. in. wykaz dostępnych programów).
 

 

STATISTICA Pakiet Zaawansowany + Automatyczne Sieci Neuronowe

Licencja dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja została przedłużona do 15 kwietnia 2018 roku. Przewidywane jest dalsze przedłużenie umowy.
 

 • Szczegółowy opis nowości w wersji 13.1 PL można znaleźć pod adresem:
 • KARTA REJESTRACYJNA
  Każdy użytkownik przed zainstalowaniem powinien wypełnić kartę rejestracyjną użytkownika STATISTICA, informacje w niej zawarte będą przesyłane do StatSoft, Kraków (w celu rejestracji użytkownika) i do administratora licencji (w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest pracownikiem lub studentem lub inną uprawnioną do korzystania z programu osobą). Administratorem Licencji w IM jest dr Krzysztof Topolski.
  Zgodnie z ustaleniami wszystkie informacje z tego formularza będą wpływały na adres: kosibap@biol.uni.wroc.pl oraz na adres „administratora wydziałowego”.
   
 • NOŚNIK i KOD INSTALACYJNY można pobrać w pok. 402 lub u administratora licencji. Dostępne wersje:
  • Angielska 32-bitowa,
  • Polska 32-bitowa,
  • Polska 64-bitowa.
 • Instalacja i ponowna rejestracja użytkownika (z tymi samymi danymi jak na stronie www) podczas instalacji programu będzie możliwa tylko dla adresów e-mail użytkowników z domenami zakończonymi na uni.wroc.pl
   
 • Instalator programu STATISTICA rozpoznaje wielkie i małe litery, stąd numer seryjny programu oraz pozostałe wymagane przy instalacji kody należy wpisywać WIELKIMI LITERAMI (można je kopiować i wklejać – Ctrl+C, Ctrl+V)
   
 • „Administrator wydziałowy” prowadzi ewidencję osób zarejestrowanych i korzystających z tego programu zgodnie z warunkami UMOWY Site License.