Spotkanie z dyrekcją – studia magisterskie

W środę 2 października w godz. 11:00-11:30 w sali EM odbędzie się spotkanie studentów rozpoczynających studia magisterskie z dyrekcją Instytutu Matematycznego. Będzie ono poświęcone nowym zasadom obowiązującym na tych studiach.